Homepage»Předpověď počasí

Předpověď počasí

Předpověď počasí je prognóza počasí, založená na využití poznatků o fyzikálních zákonitostech. Počasí je definováno mnoha faktory (hlavně atmosferickým tlakem, vlhkostí, teplotou a větry). K předpovědi počasí je třeba tyto faktory sledovat a k tomu slouží mnoho technických zařízení a přístrojů. Nicméně povaha atmosféry a neúplné chápání přírodních procesů znamenají, zobrazit více

že předpovědi nejsou zcela přesné a neomylné. Zdroj: wikipedia.org

0počet videí v kategorii 0:00celková délka v kategorii

Kategorie je prozatím prázdná - Předpověď počasí