Homepage»Povodně»Doporučená videa

Doporučená videa - Povodně

Povodeň je přírodní jev způsobený rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta vodních toků. Jejími následky mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech.

265počet videí v kategorii 19:14:21celková délka v kategorii