Homepage»Tornáda»Tornáda v USA

Tornáda v USA

USA patří bezesporu k místu s největším výskytem tornád. V literatuře ale i na internetu se lze často setkat také s pojmem „tornádové aleje", což je oblast Ameriky, kde se tornáda vyskytují nejčastěji. Jde o oblast vymezenou povodím řeky Mississippi, Skalistými horami a Apalačským pohořím. Období, kdy se zde tornáda zobrazit více

objevují nejčastěji je statisticky duben až červen. Zdroj: wikipedia.org

15počet videí v kategorii 51:37celková délka v kategorii

1. strana - Nejnovější videa - Tornáda v USA

Zobrazeno 14 z 15 videií