Homepage»Supercelární bouře»Supercely v USA

Supercely v USA

Vznik supercely je podmíněn, stejně jako ostatní druhy konvektivních bouří, nestabilitou (labilitou) vzduchové hmoty, při které může docházet ke konvekci. Navíc je zde ale nutné charakteristické výškové rozložení směru a rychlosti větru. Ten s výškou rychle zesiluje a stáčí se ve směru hodinových ručiček. Tak se vytváří nejen silný vertikální zobrazit více

střih větru (rozdíl vektorů proudění v různých hladinách), ale i tzv. helicita, jež přispívá k rotaci vznikajících výstupných proudů. Za vhodných podmínek se tedy vytvoří v bouři rotující výstupný proud tzv. mezocyklona.

12počet videí v podkategorii 39:33celková délka v podkategorii