Homepage»Povodně»Povodně v České republice 2010»Povodeň v Otrokovicích v Kolonce 2.6. 2010

Povodeň v Otrokovicích v Kolonce 2.6. 2010

2.června 2010 v 22:37h Zobrazeno:1243 x Autor videa: Fikus1968

Pokusné snímání situace během povodně 2/6/2010. Natočeno mikro kamerkou Turnigy z modelu Super Zoom 4D. Bohužel akrobat je naprosto nevhodný nosič k natáčení z důvodu nestabilního letu a obtížné řiditelnosti na větší vzdálenost. Terén vyžadoval téměř kolmý start i přistání mezi stromy a el. vedením. Děkuji hasičům z Kvítkovic, Zlínského zobrazit více

kraje a Brna za čerpání vody z drenážního potoku Hrabůvka. Tato situace nemusela nastat, pokud by státní správa použila alespoň kousek mozku při výstavbě silničního obchvatu Otrokovic a následné meliorace jeho okolí do koryta potoku, jenž se, v případě rozvodnění Dřevnice, stává napájením údolní nádrže. Bohužel na dně nádrže se nachází obytná čtvrť...

Již jste hlasoval