Homepage»Povodně»Nejsledovanější videa

Nejsledovanější videa - Povodně

Povodeň je přírodní jev způsobený rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta vodních toků. Jejími následky mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech.

265počet videí v kategorii 19:14:21celková délka v kategorii

Výpis videií